Jagiellonian University Repository

Spory o Fredrę : po czytaniu "Nowego Don Kiszota"

Spory o Fredrę : po czytaniu "Nowego Don Kiszota"

Show full item record

dc.contributor.author Adamiecka-Sitek, Agata pl
dc.contributor.author Czeczot, Katarzyna pl
dc.contributor.author Gajewski, Jarosław pl
dc.contributor.author Kosiński, Dariusz [SAP11015624] pl
dc.contributor.author Raduszyńska, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2016-05-18T05:57:10Z
dc.date.available 2016-05-18T05:57:10Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/26274
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Spory o Fredrę : po czytaniu "Nowego Don Kiszota" pl
dc.title.alternative The quarrell about Fredro : after the reading of "Nowy Don Kiszot" pl
dc.type WorkingPaper pl
dc.description.physical [1-19] pl
dc.description.additional Wortal teatralny e-teatr.pl pl
dc.identifier.weblink http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/200445.html pl
dc.subject.pl Aleksander Fredro pl
dc.subject.pl dramat polski XIX wieku - interpretacje pl
dc.subject.en Aleksander Fredro pl
dc.subject.en Polish drama of 19th century - interpretations pl
dc.date.accession 2016-05-10 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Performatyki pl
dc.subtype none pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska