Jagiellonian University Repository

Liczymy naruszenia zakazów epidemicznych i wysokość kary pieniężnej

pcg.skipToMenu

Liczymy naruszenia zakazów epidemicznych i wysokość kary pieniężnej

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa