Jagiellonian University Repository

Relatywizacja pedofilii i inne wady ustawy o ochronie przed deprawacją seksualną

pcg.skipToMenu

Relatywizacja pedofilii i inne wady ustawy o ochronie przed deprawacją seksualną

Show full item record

dc.contributor.author Małecki, Mikołaj [SAP13008301] pl
dc.date.accessioned 2021-02-04T11:12:38Z
dc.date.available 2021-02-04T11:12:38Z
dc.date.created 15 kwietnia 2020 pl
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 2719-339X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/262436
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Relatywizacja pedofilii i inne wady ustawy o ochronie przed deprawacją seksualną pl
dc.title.alternative Relativization of pedophilia and other flaws in the Protection from Sexual Depravity Act pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1 ekran pl
dc.description.additional Artykuł w czasopiśmie internetowym Dogmaty Karnisty, na portalu poświęconym prawu karnemu. Artykuł opublikowany 15 kwietnia 2020 r. pl
dc.identifier.weblink https://www.dogmatykarnisty.pl/2020/04/ustawa-o-ochronie-przez-deprawacja-seksualna/ pl
dc.subject.pl prawo karne pl
dc.subject.pl populizm penalny pl
dc.subject.pl przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności pl
dc.subject.en criminal law pl
dc.subject.en penal populism pl
dc.subject.en Crimes against sexual freedom and decency pl
dc.description.publication 0,1 pl
dc.title.journal Dogmaty Karnisty pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-02-03 pl
dc.participation Małecki, Mikołaj: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Karnego pl
dc.subtype OtherArticle pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk społecznych : nauki prawne pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa