Jagiellonian University Repository

Kilka uwag o popularnych seriach klasyki literackiej we Francji na tle tendencji rozwoju francuskiego rynku wydawniczego po roku 1945

pcg.skipToMenu

Kilka uwag o popularnych seriach klasyki literackiej we Francji na tle tendencji rozwoju francuskiego rynku wydawniczego po roku 1945

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa