Jagiellonian University Repository

Przekład jako narzędzie projektowania przyszłości na przykładzie osobistych wyborów tłumaczeniowych Pawła Hulki-Laskowskiego

pcg.skipToMenu

Przekład jako narzędzie projektowania przyszłości na przykładzie osobistych wyborów tłumaczeniowych Pawła Hulki-Laskowskiego

Show full item record

dc.contributor.author Sobesto, Joanna [USOS175750] pl
dc.contributor.editor Żarnecka, Paulina [USOS177613] pl
dc.contributor.editor Michna, Paweł [USOS98439] pl
dc.contributor.editor Urbańczyk, Agnieszka [USOS147133] pl
dc.date.accessioned 2021-02-01T15:23:34Z
dc.date.available 2021-02-01T15:23:34Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/262136
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.title Przekład jako narzędzie projektowania przyszłości na przykładzie osobistych wyborów tłumaczeniowych Pawła Hulki-Laskowskiego pl
dc.title.alternative Translation as a tool for (re)designing the future : the case of Paweł Hulka-Laskowski's personal translation choices pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wiele Kropek pl
dc.description.physical 43-65 pl
dc.identifier.weblink http://www.wiele-kropek.pl/wp-content/uploads/2020/09/reprojektowanie_final.pdf pl
dc.abstract.pl Artykuł stanowi analizę marginalizowanego dotąd wycinka działalności przekładowej Pawła Hulki-Laskowskiego - tłumacza, pisarza i pedagoga, kojarzonego przede wszystkim z przekładem z języka czeskiego. Skupiając się na "Cnotą a prawdą", przekładzie amerykańskiej serii książek do edukacji seksualnej dla młodzieży z przełomu wieku XIX i XX, i stosując kategorię (re)projektowania zaczerpniętą od Brunona Latoura, autorka pragnie pokazać, w jaki sposób tłumacz może stać się inicjatorem zmiany obyczajowej i społecznej rozgrywającej się nie tylko w języku, lecz przede wszystkim w mentalności przedstawicieli kultury przyjmującej tłumaczenie. Po osadzeniu gestu przekładu serii w kontekście nastrojów i światopoglądów międzywojennej Polski, tłumacz jawi się jako projektant przyszłości. Autorka analizuje autorski paratekst Hulki-Laskowskiego, dołączony do drugiego tomu polskiego wydania serii, i bada strategie retoryczne i poszczególne wybory tłumacza oraz ich konsekwencje. pl
dc.abstract.en The following paper is an analysis of an overlooked translation project undertook by Paweł Hulka-Laskowski. Hulka Laskowski was a theologian, pedagogue, writer, diplomat and translator (known mostly for his translations form Czech) active in the interwar period in Poland. His translation of a series of American books for teenagers entitled "Purity and Truth" written by Sylvan Stall and Mary Wood-Allen presented issues of sexuality and health. By applying Bruno Latour's cathegory of (re)desining, the paper shows how a translator can initiate changes in a society; through the language in the entire recipient culture. In this respect, translator can be seen as a designer of a future. The analysis was focused on the second volume of the series with the particualr attention to the translator’s paratext, translation choices, expressive strategies and their consequences. pl
dc.subject.pl Paweł Hulka-Laskowski pl
dc.subject.pl Sylwanus Stall pl
dc.subject.pl (re)projektowanie pl
dc.subject.pl dwudziestolecie międzywojenne pl
dc.subject.pl edukacja seksualna pl
dc.subject.en Paweł Hulka-Laskowski pl
dc.subject.en Sylvan Stall pl
dc.subject.en (re)design pl
dc.subject.en interwar Poland pl
dc.subject.en sex education pl
dc.description.publication 1,3 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-952903-1-2 pl
dc.title.container (Re)projektowanie przyszłości : między interwencją a spekulacją pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-01-30 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.sourceinfo liczba autorów 5; liczba stron 142; liczba arkuszy wydawniczych 7,5; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa