Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Framings and dilationsAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Matematyki i Informatyki nie afiliował
Larson, David R.
Szafraniec Franciszek

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Matematyki i Informatyki
Larson, David R.
Szafraniec Franciszek

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Matematyki i Informatyki
Larson, David R.
Szafraniec Franciszek