Jagiellonian University Repository

Małopolskie Forum Bibliotek "Biblioteka 2.028 : między nadmiarem a niedostatkiem" (Kraków, 24-26 października 2018 r.)

pcg.skipToMenu

Małopolskie Forum Bibliotek "Biblioteka 2.028 : między nadmiarem a niedostatkiem" (Kraków, 24-26 października 2018 r.)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa