Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Winter severity and anthropogenic factors affect ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Biologii Not affiliated
Bojarska, Katarzyna
Kurek, Katarzyna
Śnieżko, Stanisław
Wierzbowska Izabela
Król, Wiesław
Zyśk- Gorczyńska, Ewa
Baś, Grzegorz
Widera Elżbieta
Okarma Henryk

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Biologii
Bojarska, Katarzyna
Kurek, Katarzyna
Śnieżko, Stanisław
Wierzbowska Izabela
Król, Wiesław
Zyśk- Gorczyńska, Ewa
Baś, Grzegorz
Widera Elżbieta
Okarma Henryk

Author's area of expertise

author/editor Wydział Biologii
Bojarska, Katarzyna
Kurek, Katarzyna
Śnieżko, Stanisław
Wierzbowska Izabela
Król, Wiesław
Zyśk- Gorczyńska, Ewa
Baś, Grzegorz
Widera Elżbieta
Okarma Henryk