Jagiellonian University Repository

Soubor kovových předmĕtů z doby římské z Boršova na Moravskotřebovsku

pcg.skipToMenu

Soubor kovových předmĕtů z doby římské z Boršova na Moravskotřebovsku

Show full item record

dc.contributor.author Vích, David pl
dc.contributor.author Jílek, Jan pl
dc.contributor.author Kmošek, Jiří pl
dc.contributor.author Biborski, Marcin [SAP12011336] pl
dc.contributor.author Biborski, Mateusz [SAP12019827] pl
dc.contributor.author Martínek, Jan pl
dc.date.accessioned 2021-01-27T12:11:35Z
dc.date.available 2021-01-27T12:11:35Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 0031-0506 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/261752
dc.language cze pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.subject.other Doba řimska pl
dc.subject.other markomanske valky pl
dc.subject.other metalurgie mědi pl
dc.subject.other importy pl
dc.subject.other cesty pl
dc.subject.other ritualni aktivity pl
dc.subject.other Morava pl
dc.title Soubor kovových předmĕtů z doby římské z Boršova na Moravskotřebovsku pl
dc.title.alternative An assemblage of metal Roman Iron Age artefacts from Boršov in the Moravská Třebová region pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 151-192 pl
dc.identifier.weblink https://www.arup.cas.cz/publikace-prodej/publikace-on-line/pamatky-archeologicke/pa2020-4/ pl
dc.abstract.en An archaeological situation documented in 2016 in the cadastral territory of Boršov (Svitavy district, Pardubice Region, Czech Republic) contained more than 70 metal artefacts scattered mostly over an area of 5 x 2 m. The finds were made with the use of metal detectors in an otherwise unsettled space in close proximity to defunct roads crossing a sharp local terrain fault. The finds were concentrated on hilly terrain between two slight watercourses. The collection is composed mainly of fragments of intentionally broken artefacts made from a copper alloy, castings of the mouth of casting channels, ingots, as well as craft tools, coins, a fragment of a bronze mould, fibula parts, etc. The assemblage dates to the end of the Marcomannic Wars or the period immediately following them and documents a close relationship with the processing of non-ferrous metals. The assemblage also contains antiques, especially in the form of a La Tene belt hook. pl
dc.abstract.other V roce 2016 byla v k. u. Boršov (okr. Svitavy, Pardubicky kraj, Česka republika) dokumentovana archeologicka situace, jež vydala přes 70 kusů kovovych předmětů rozptylenych většinou na ploše 5 x 2 m. Byla objevena pomoci detektorů kovů v jinak neosidlenem prostoru v blizkosti zaniklych cest překonavajicich zde prudky terenni zlom. Koncentrace nalezů byla lokalizovana ve svažitem terenu mezi dvěma nevyraznymi vodotečemi. Kolekci tvoři zejmena zlomky zaměrně rozbitych předmětů ze slitiny mědi, vylitky usti odlevacich kanalků, slitky, ale i řemeslne nastroje, mince, fragment bronzoveho kadlubu, časti spon aj. Soubor pochazi z konce markomanských valek či z doby těsně po nich a vykazuje uzky vztah ke zpracovani neželeznych kovů. Nechybi ani starožitnosti, zejmena v podobě latenske opaskove zapony. pl
dc.subject.en Roman Iron Age pl
dc.subject.en Marcomannic Wars pl
dc.subject.en copper metallurgy pl
dc.subject.en imports pl
dc.subject.en roads pl
dc.subject.en ritual activities pl
dc.subject.en Moravia pl
dc.description.volume 111 pl
dc.description.publication 1,85 pl
dc.identifier.doi 10.35686/PA2020.4 pl
dc.identifier.eissn 2570-9496 pl
dc.title.journal Památky Archeologické pl
dc.language.container cze pl
dc.date.accession 2021-01-19 pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Archeologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk humanistycznych : archeologia pl
.pointsMNiSW [2020 A]: 100


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa