Jagiellonian University Repository

"Słowo Polskie" w latach 1918-1928 : organ prasowy Narodowej Demokracji

pcg.skipToMenu

"Słowo Polskie" w latach 1918-1928 : organ prasowy Narodowej Demokracji

Show full item record

dc.contributor.author Maguś, Justyna pl
dc.date.accessioned 2021-01-27T06:22:53Z
dc.date.available 2021-01-27T06:22:53Z
dc.date.created 2019 pl
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 0023-5903 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/261694
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.type JournalArticle pl
dc.place Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej pl
dc.description.physical 437-444 pl
dc.identifier.weblink http://www.kh-ihpan.edu.pl/images/KH2020-2/Recenzje/07_08_Recenzje-Pudlocki.pdf pl
dc.description.volume 127 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 0,4 pl
dc.identifier.eissn 2451-1315 pl
dc.title.original "Słowo Polskie" w latach 1918-1928 : organ prasowy Narodowej Demokracji pl
dc.title.journal Kwartalnik Historyczny pl
dc.contributor.reviewer Pudłocki, Tomasz [SAP11019900] pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-01-15 pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Historii pl
dc.subtype Review pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa