Jagiellonian University Repository

Relacje społeczne między mieszkańcami wsi i ludnością napływową z miasta w strefie podmiejskiej Krakowa : przestrzeń konfliktu czy współpracy?

pcg.skipToMenu

Relacje społeczne między mieszkańcami wsi i ludnością napływową z miasta w strefie podmiejskiej Krakowa : przestrzeń konfliktu czy współpracy?

Show full item record

dc.contributor.author Zborowski, Andrzej [SAP11012478] pl
dc.contributor.author Pawlak, Halina [USOS110448] pl
dc.contributor.author Gałka, Jadwiga [SAP13036754] pl
dc.date.accessioned 2021-01-26T10:58:28Z
dc.date.available 2021-01-26T10:58:28Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2543-9421 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/261531
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Relacje społeczne między mieszkańcami wsi i ludnością napływową z miasta w strefie podmiejskiej Krakowa : przestrzeń konfliktu czy współpracy? pl
dc.title.alternative Social relations between local residents of villages and migrants from the city in the suburban zone of Krakow : a space of conflict or cooperation? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 51-63 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 62-63 pl
dc.identifier.weblink https://czasopisma.uni.lodz.pl/konwersatorium/article/view/8042 pl
dc.subject.pl konflikt społeczny pl
dc.subject.pl postawy mieszkańców pl
dc.subject.pl strefa podmiejska pl
dc.subject.pl Kraków pl
dc.subject.en social conflict pl
dc.subject.en attitudes of residents pl
dc.subject.en suburban zone pl
dc.subject.en Krakow pl
dc.description.number 4 (32) pl
dc.identifier.doi 10.18778/2543-9421.04.04 pl
dc.identifier.eissn 2544-1221 pl
dc.title.journal Konwersatorium Wiedzy o Mieście pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-01-25 pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa