Jagiellonian University Repository

"Pokój z Sowietami spiszem bagnetami!" : antologia poezji patriotyczno-wojennej lat 1918-1922

pcg.skipToMenu

"Pokój z Sowietami spiszem bagnetami!" : antologia poezji patriotyczno-wojennej lat 1918-1922

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska