Jagiellonian University Repository

A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć… : pieśni i piosenki żołnierskie z lat 1914-1918 : antologia

pcg.skipToMenu

A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć… : pieśni i piosenki żołnierskie z lat 1914-1918 : antologia

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska