Jagiellonian University Repository

Comparison of elemental anomalies following implantation of different cell lines of glioblastoma multiforme in the rat brain : a total reflection X-ray fluorescence spectroscopy study

pcg.skipToMenu

Comparison of elemental anomalies following implantation of different cell lines of glioblastoma multiforme in the rat brain : a total reflection X-ray fluorescence spectroscopy study

Show full item record

dc.contributor.author Planeta, Karolina pl
dc.contributor.author Setkowicz-Janeczko, Zuzanna [SAP11017135] pl
dc.contributor.author Janik-Olchawa, Natalia pl
dc.contributor.author Matusiak, Katarzyna pl
dc.contributor.author Ryszawy, Damian [SAP14007358] pl
dc.contributor.author Drozdz, Agnieszka pl
dc.contributor.author Janeczko, Krzysztof [SAP11008688] pl
dc.contributor.author Ostachowicz, Beata pl
dc.contributor.author Chwiej, Joanna pl
dc.date.accessioned 2021-01-23T14:32:00Z
dc.date.available 2021-01-23T14:32:00Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/261339
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Comparison of elemental anomalies following implantation of different cell lines of glioblastoma multiforme in the rat brain : a total reflection X-ray fluorescence spectroscopy study pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 4447-4459 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 4457-4459. Zuzanna Setkowicz-Janeczko podpisana jako Zuzanna Setkowicz pl
dc.subject.en glioblastoma multiforme pl
dc.subject.en GBM pl
dc.subject.en animal model of GBM pl
dc.subject.en bulk elemental analysis of brain pl
dc.subject.en total reflection X-rayfluorescence pl
dc.subject.en U87MG pl
dc.subject.en T98G pl
dc.description.volume 11 pl
dc.description.number 24 pl
dc.description.points 140 pl
dc.identifier.doi 10.1021/acschemneuro.0c00648 pl
dc.identifier.eissn 1948-7193 pl
dc.title.journal ACS Chemical Neuroscience pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Biologii : Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii : Zakład Biologii Komórki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych : nauki biologiczne pl
.pointsMNiSW [2020 A]: 100


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa