Jagiellonian University Repository

Porównanie wpływu zachmurzenia na warunki lotów dla lotnictwa treningowego i ratunkowego w zachodniej i wschodniej części Karpat Polskich (na przykładzie Bielska-Białej i Leska)

pcg.skipToMenu

Porównanie wpływu zachmurzenia na warunki lotów dla lotnictwa treningowego i ratunkowego w zachodniej i wschodniej części Karpat Polskich (na przykładzie Bielska-Białej i Leska)

Show full item record

dc.contributor.author Pluta, Grażyna [USOS25019] pl
dc.contributor.editor Liro, Justyna [SAP14033151] pl
dc.contributor.editor Liro, Maciej [USOS95012] pl
dc.contributor.editor Krąż, Paweł [SAP14015232] pl
dc.date.accessioned 2021-01-21T13:05:41Z
dc.date.available 2021-01-21T13:05:41Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-64089-15-2 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/261164
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Porównanie wpływu zachmurzenia na warunki lotów dla lotnictwa treningowego i ratunkowego w zachodniej i wschodniej części Karpat Polskich (na przykładzie Bielska-Białej i Leska) pl
dc.title.alternative Comparison of influence of cloudiness on flight atmospheric conditions for training and life-saving aviation in western and eastern part of the Polish Carpathian Mts. : example of Bielsko-Biała and Lesko synoptic stations pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 207-218 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 217-218. Recenzowane materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Badaczy "Aplikacyjność Badań Geograficznych" (16-18.10.2014 r., Kraków) pl
dc.identifier.weblink http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=000210_16&notka=R3Jhen15bmEgUGx1dGEgMjAxNSBQb3JvfXduYW5pZSB3cGx9eXd1IHphY2htdXJ6ZW5pYSBuYSB3YXJ1bmtpIGxvdG99dyBkbGEgbG90bmljdHdhIHRyZW5pbmdvd2VnbyBpIA== pl
dc.identifier.weblink http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje,000210?&page=rok pl
dc.subject.pl zachmurzenie pl
dc.subject.pl rodzaje chmur pl
dc.subject.pl warunki lotów pl
dc.subject.pl widzialność pl
dc.subject.pl zjawisko burzowe pl
dc.subject.en cloudiness pl
dc.subject.en cloud genera pl
dc.subject.en flight atmospheric conditions pl
dc.subject.en visibility pl
dc.subject.en storm phenomenon pl
dc.description.volume 3 pl
dc.title.container Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii = Contemporary problems and research directions in geography pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-01-21 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa