Jagiellonian University Repository

Natura (także ludzka) jako obiektywna podstawa prawa

Natura (także ludzka) jako obiektywna podstawa prawa

Show full item record

dc.contributor.author Szlachta, Bogdan [SAP11013258] pl
dc.date.accessioned 2016-05-16T13:51:41Z
dc.date.available 2016-05-16T13:51:41Z
dc.date.issued 2001 pl
dc.identifier.isbn 83-7188-510-5 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7188-510-5 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/26111
dc.language pol pl
dc.title Natura (także ludzka) jako obiektywna podstawa prawa pl
dc.title.alternative Nature (human) as a Problem of Political Philosophy pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej pl
dc.description.physical VII-XXXII pl
dc.description.additional Artykuł jest wstępem do książki pl
dc.abstract.pl W tak zwanej klasycznej filozofii politycznej problem natury łączy się nie z naturą pojętą jako całość, lecz przede wszystkim tylko z naturą człowieka; ład postępowania każdego człowieka był zakorzeniony w tego rodzaju naturze. W czasach nowożytnych projekt Platona, Arystotelesa, Cycerona i św. Tomasza, którzy wiązali naturę z rozumem i porządkiem racjonalnym, stał się bardzo problematyczny z jednej strony dla myślicieli głoszących obietnice ultra-indywidualistyczne i projekty kontraktualne, z drugiej zaś myślicieli kładących nacisk na ład spontaniczny. pl
dc.abstract.en In the so-called classic political philosophy the problem of nature was connected not with nature as a whole, but first of all only with the nature of human being; an order in which each man acts was its source in this kind of nature. In modern times project of Plato and Aristotle, Cicero and St. Thomas Aquinas, which combined nature with reason and rational order became very problematic on the one hand for thinkers whicg emphasized ultra-individualistic promises and contractual projects, on the second for thinkers which stressed spontaneous order. pl
dc.subject.pl filozofia prawa pl
dc.subject.pl ład społeczny pl
dc.subject.pl doktryny polityczne pl
dc.subject.pl polityka pl
dc.subject.en law philosophy pl
dc.subject.en social order pl
dc.subject.en political doctrine pl
dc.subject.en politics pl
dc.description.series Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej; t. 7 pl
dc.title.container Obiektywna podstawa prawa : wybór pism Czesława Martyniaka, Antoniego Szymańskiego i Ignacego Czumy pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)