Jagiellonian University Repository

Język francuski i angielski polskiego ziemiaństwa wschodniookresowego (od schyłku XIX wieku do początku XX wieku) w oglądzie socjocjostylistycznym i socjolingwistycznym

pcg.skipToMenu

Język francuski i angielski polskiego ziemiaństwa wschodniookresowego (od schyłku XIX wieku do początku XX wieku) w oglądzie socjocjostylistycznym i socjolingwistycznym

Show full item record

dc.contributor.author Strycharska-Brzezina, Maria [SAP11003911] pl
dc.contributor.editor Miodunka, Władysław [SAP11004771] pl
dc.contributor.editor Seretny, Anna [SAP11013076] pl
dc.date.accessioned 2021-01-21T10:44:33Z
dc.date.available 2021-01-21T10:44:33Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7638-745-1 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/261119
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Język francuski i angielski polskiego ziemiaństwa wschodniookresowego (od schyłku XIX wieku do początku XX wieku) w oglądzie socjocjostylistycznym i socjolingwistycznym pl
dc.title.alternative The French and English of the Polish gentry in the eastern borderlands of Poland at the turn of the 19th and at the beginning of the 20th century from a sociostylistic and sociolinguistic perspective (selected aspects) pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 157-177 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 176-177 pl
dc.abstract.en The article analyzes a few selected novels - Maria Rodziewiczowna’s Błękitni (The Blue Ones), Józef Weyssenhoff’a Unia (Union), Jarosław Iwaszkiewicz’s Księżyc wschodzi (The Moon Rises), and Edward Słoński’s Drogi nieznane (Unknown Roads) with the view of identifying the current linguistic snobberies of the Polish magnates living on the Eastern Borderlands of the former Polish Commonwealth of Nations, which in the effect of the partitions, had been incorporated into Russia. In the first part of the article, the author focuses on the technique of linguistic stylization (current and reconstructive one) in the utterances of the literary characters, w hereas the second part is devoted to the analysis of narrative commentaries of the authors of the above novels, referring to the above-mentioned languages. pl
dc.subject.pl socjostylistyka pl
dc.subject.pl socjolingwistyka pl
dc.subject.pl stylizacja językowa pl
dc.subject.pl rekonstruktywna stylizacja językowa pl
dc.subject.pl tłumaczenie wewnątrzjęzykowe pl
dc.subject.pl galicyzacja pl
dc.subject.pl anglicyzacja pl
dc.subject.pl dwujęzyczność pl
dc.subject.pl wielojęzyczność pl
dc.subject.pl interjęzyk pl
dc.subject.pl język snobistyczny gloss pl
dc.subject.en sociosty listics pl
dc.subject.en sociolinguistics pl
dc.subject.en current linguistic sty lization pl
dc.subject.en reconstructive linguistic stylization pl
dc.subject.en internal translation pl
dc.subject.en Galicization pl
dc.subject.en Anglicization pl
dc.subject.en bilingualism pl
dc.subject.en multilingualism pl
dc.subject.en zonal language (interlingua) pl
dc.subject.en snobbish language pl
dc.subject.en gloss pl
dc.description.series Biblioteka "LingVariów". Glottodydaktyka; t. 13 pl
dc.description.series Z Prac Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.publication 1,31 pl
dc.title.container Język, literatura i kultura polska w świecie : monografia zbiorowa pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 48 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OS pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk humanistycznych : językoznawstwo pl
dc.publisher.ministerial Księgarnia Akademicka pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa