Jagiellonian University Repository

Przejście uprawnień z tytułu rękojmi, niezgodności towaru konsumenckiego z umową i gwarancji na dalszych nabywców : rozważania na podstawie prawa polskiego i wybranych systemów europejskich

pcg.skipToMenu

Przejście uprawnień z tytułu rękojmi, niezgodności towaru konsumenckiego z umową i gwarancji na dalszych nabywców : rozważania na podstawie prawa polskiego i wybranych systemów europejskich

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych