Jagiellonian University Repository

Fotografia teatralna jako kontrfaktualna reprezentacja rzeczywistości artystycznej

pcg.skipToMenu

Fotografia teatralna jako kontrfaktualna reprezentacja rzeczywistości artystycznej

Show full item record

dc.contributor.author Grzelak, Olga [USOS180769] pl
dc.contributor.editor Sugiera, Małgorzata [SAP11010796] pl
dc.date.accessioned 2021-01-20T14:28:06Z
dc.date.available 2021-01-20T14:28:06Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7638-987-5 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/261040
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Fotografia teatralna jako kontrfaktualna reprezentacja rzeczywistości artystycznej pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 185-205 pl
dc.subject.pl fotografia teatralna pl
dc.subject.pl fotografia artystyczna pl
dc.subject.pl teatr pl
dc.description.series Dramat Współczesny. Interpretacje; 80 pl
dc.description.publication 1,31 pl
dc.title.container Fikcje jako metoda : strategie kontr[f]aktualne w pisaniu historii, literaturze i sztukach pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Performatyki pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 36 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OS pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk humanistycznych : literaturoznawstwo pl
dc.publisher.ministerial Księgarnia Akademicka pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa