Jagiellonian University Repository

Fotografia teatralna jako kontrfaktualna reprezentacja rzeczywistości artystycznej

pcg.skipToMenu

Fotografia teatralna jako kontrfaktualna reprezentacja rzeczywistości artystycznej

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa