Jagiellonian University Repository

Rola Parlamentu Europejskiego w kształtowaniu polityki zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej

pcg.skipToMenu

Rola Parlamentu Europejskiego w kształtowaniu polityki zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej

Show full item record

dc.contributor.author Antoń, Paulina [USOS96985] pl
dc.contributor.editor Nitszke, Agnieszka [SAP11019368] pl
dc.contributor.editor Węc, Janusz [SAP11013100] pl
dc.date.accessioned 2021-01-19T14:51:45Z
dc.date.available 2021-01-19T14:51:45Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.isbn 978-83-8138-088-1 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/260917
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Rola Parlamentu Europejskiego w kształtowaniu polityki zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej pl
dc.title.alternative The role of the European Parliament in shaping the policy of the integrated management of the external borders of the European Union pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 241-253 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 251-253. pl
dc.identifier.weblink http://www.jmc.inp.uj.edu.pl/documents/134588737/137360265/Podsumowanie_VIII_kadencji_PE-ebook.pdf/aa422a57-1fb2-406f-9f8f-149d84ad6ff8 pl
dc.description.series Societas - Księgarnia Akademicka; 119 pl
dc.identifier.doi 10.12797/9788381380881.12 pl
dc.title.container Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego : wyzwania integracji europejskiej w latach 2014-2019 pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-01-19 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OS pl
dc.publisher.ministerial Księgarnia Akademicka pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa