Jagiellonian University Repository

Metoda ilorazu potencjału jako narzędzie badania dostępności do usług bankomatowych

pcg.skipToMenu

Metoda ilorazu potencjału jako narzędzie badania dostępności do usług bankomatowych

Show full item record

dc.contributor.author Janus, Adrian [USOS116911] pl
dc.contributor.editor Krąż, Paweł [SAP14015232] pl
dc.contributor.editor Hibner, Joanna [USOS43074] pl
dc.contributor.editor Koj, Jacek [USOS148734] pl
dc.contributor.editor Balon, Jarosław [SAP11011602] pl
dc.date.accessioned 2021-01-15T11:53:58Z
dc.date.available 2021-01-15T11:53:58Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-88424-93-9 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/260601
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Metoda ilorazu potencjału jako narzędzie badania dostępności do usług bankomatowych pl
dc.title.alternative Potential quotient method as a research tool for potential availability of ATM services pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 89-99 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 98-99. Recenzowane materiały z "Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Badaczy" (19-20.10.2012 r., Kraków) pl
dc.identifier.weblink http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=000192_07&notka=QWRyaWFuIEphbnVzIDIwMTMgTWV0b2RhIGlsb3JhenUgcG90ZW5jamFsfXUgamFrbyBuYXJ6ZX1kemllIGJhZGFuaWEgZG9zdGV9cG5vc31jaSBkbyB1c2x9dWcgYmFua29tYXQ= pl
dc.identifier.weblink http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje,000192?&page=rok pl
dc.subject.pl usługi bankomatowe pl
dc.subject.pl iloraz potencjału pl
dc.subject.pl powierzchnia potencjału pl
dc.subject.pl przestrzenna dostępność do usług pl
dc.subject.pl Kraków pl
dc.subject.en ATM services pl
dc.subject.en potential quotient pl
dc.subject.en surfaces of the potential pl
dc.subject.en access to services pl
dc.subject.en Krakow pl
dc.description.volume [1] pl
dc.title.container Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii = Contemporary problems and research directions in geography pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-01-15 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa