Jagiellonian University Repository

Huculszczyzna jako miejsce harmonijnego współistnienia kultur : na podstawie tetralogii Stanisława Vincenza "Na wysokiej połoninie"

pcg.skipToMenu

Huculszczyzna jako miejsce harmonijnego współistnienia kultur : na podstawie tetralogii Stanisława Vincenza "Na wysokiej połoninie"

Show full item record

dc.contributor.author Hawrot, Agnieszka [SAP11019863] pl
dc.date.accessioned 2021-01-12T20:38:45Z
dc.date.available 2021-01-12T20:38:45Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.isbn 978-83-62454-05-1 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/260366
dc.language pol pl
dc.rights Licencja Open Access BJ *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/oa_bj/licencja_oa_bj.pdf *
dc.title Huculszczyzna jako miejsce harmonijnego współistnienia kultur : na podstawie tetralogii Stanisława Vincenza "Na wysokiej połoninie" pl
dc.title.alternative The Hutsul territory as a place of harmonious coexistence of cultures based on Stanisław Vincenz's tetralogy "On the high uplands" pl
dc.title.alternative Гуцульщина : мікце співіснування культур : на основі тетралогії Станіслава Вінценза "На високій полонині" pl
dc.title.alternative Guculʹŝina : mìkce spìvìsnuvannâ kulʹtur : na osnovì tetralogìï Stanìslava Vìncenza "Na visokìj poloninì" pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo "Szwajpolt Fiol" pl
dc.description.physical 198 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 189-196. Publ. inspirowana pracą doktorską o tym samym tytule pl
dc.description.series Biblioteka Fundacji św. Włodzimierza; t. 18 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Katedra Ukrainoznawstwa pl
dc.subtype Monography pl
dc.contributor.serieseditor Mokry, Włodzimierz [SAP11006307] pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Licencja Open Access BJ Except where otherwise noted, this item's license is described as Licencja Open Access BJ