Jagiellonian University Repository

Upadek ZSRR jako czynnik katalizujący rozwój rosyjskich koncepcji geopolitycznych

pcg.skipToMenu

Upadek ZSRR jako czynnik katalizujący rozwój rosyjskich koncepcji geopolitycznych

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa