Jagiellonian University Repository

"Obaczymy czy masz dobrą krew w sobie" : podziały społeczne a kategoria rasy w "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza

pcg.skipToMenu

"Obaczymy czy masz dobrą krew w sobie" : podziały społeczne a kategoria rasy w "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza

Show full item record

dc.contributor.author Ryś, Paweł [USOS101415] pl
dc.date.accessioned 2021-01-12T12:39:49Z
dc.date.available 2021-01-12T12:39:49Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 0035-9602 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/260302
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title "Obaczymy czy masz dobrą krew w sobie" : podziały społeczne a kategoria rasy w "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza pl
dc.title.alternative "We'll see if noble blood runs through your veins" : social classes and race in Henryk Sienkiewicz's "With fire and sword" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 153-173 pl
dc.description.additional Autor podpisany jako Paweł Wiktor Ryś pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/dlibra/publication/130034/edition/113527/content pl
dc.abstract.pl Tekst stanowi próbę zbadania - obecnego na kartach "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza - protorasowego podziału między szlachtą a plebejuszami. Składają się na niego następujące elementy: pogląd o dziedziczeniu cech, przekonanie o "lepszej" fizjonomii, wiara w "zacną" krew, esencjalizowanie warstw plebejskich, dehumanizacja plebejuszy oraz legitymizowanie różnic stanowych "boskim porządkiem". Główna teza artykułu mówi, że w powieści nie znajdziemy żadnego wyraźnego przeciwstawienia, które sygnalizowałoby arbitralność szlacheckich wyobrażeń i umożliwiało inne spojrzenie. W "Ogniem i mieczem" protorasistowska optyka funkcjonuje bowiem jako obiektywna wykładnia rzeczywistości. pl
dc.abstract.en This article examines Henryk Sienkiewicz's proto-racist distinction between the gentry and the commoners in his novel "With Fire and Sword" (1883-1884). This division, which is believed to be part of the divine world order, credits the commoners with an inferior humanity. It is founded on a set of essentialist beliefs - that social class is inherited, that "noble blood" confers superiority, and that physiognomy bespeaks high birth (you can tell a noblemen or noblewoman by their physical appearance). As the article claims, Sienkiewicz allows no room for a voice questioning those beliefs, let alone exposing their class-bound arbitrariness pl
dc.subject.pl Sienkiewicz pl
dc.subject.pl "Ogniem i mieczem" pl
dc.subject.pl podziały społeczne pl
dc.subject.pl rasa pl
dc.subject.pl szlachecki protorasizm pl
dc.subject.pl rasizm klasowy pl
dc.subject.en Polish literature of the 19th century pl
dc.subject.en historical fiction pl
dc.subject.en social class and race pl
dc.subject.en the gentry mindset pl
dc.subject.en the divine world order pl
dc.subject.en Henryk Sienkiewicz (1846-1916) pl
dc.description.volume 60 pl
dc.description.number 2 (353) pl
dc.description.publication 1,45 pl
dc.identifier.doi 10.24425/rl.2019.130034 pl
dc.identifier.eissn 2300-1968 pl
dc.title.journal Ruch Literacki pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-01-12 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk humanistycznych : literaturoznawstwo pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0