Jagiellonian University Repository

Materiały z dwóch najstarszych ksiąg miejskich do dziejów garncarzy i Wzgórza Garncarskiego w Zgorzelcu w XIV wieku

pcg.skipToMenu

Materiały z dwóch najstarszych ksiąg miejskich do dziejów garncarzy i Wzgórza Garncarskiego w Zgorzelcu w XIV wieku

Show full item record

dc.contributor.author Fokt, Krzysztof [SAP14006452] pl
dc.date.accessioned 2021-01-12T11:20:07Z
dc.date.available 2021-01-12T11:20:07Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 0037-7511 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/260284
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Materiały z dwóch najstarszych ksiąg miejskich do dziejów garncarzy i Wzgórza Garncarskiego w Zgorzelcu w XIV wieku pl
dc.title.alternative Material from two oldest city register books on history of pottery and Wzgórze Garncarskie [Potter Hill] in Zgorzelec in 14th century pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 81-100 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 99-100 pl
dc.identifier.weblink https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/126960/edition/115824/content pl
dc.identifier.weblink https://sobotka.uni.wroc.pl/index.php/sobotka/issue/view/8/17 pl
dc.abstract.pl W tekście zestawiono i krótko skomentowano zapiski z dwóch najstarszych ksiąg miejskich zgorzeleckich dotyczących Wzgórza Garncarskiego oraz garncarzy. pl
dc.abstract.en In the article, contents of two oldest city register books of the town of Zgorzelec related to Wzgórze Garncarskie [Potter Hill] were listed and briefly commented. pl
dc.subject.pl rzemiosło pl
dc.subject.pl Zgorzelec pl
dc.subject.pl Görlitz pl
dc.subject.pl Wzgórze Garncarskie pl
dc.subject.pl Töpferberg pl
dc.subject.pl księgi miejskie pl
dc.subject.en craft pl
dc.subject.en Zgorzelec pl
dc.subject.en Görlitz pl
dc.subject.en Wzgórze Garncarskie pl
dc.subject.en Töpferberg pl
dc.subject.en town register pl
dc.description.volume 74 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 1,23 pl
dc.identifier.doi 10.34616/skhs.2019.1.81.100 pl
dc.identifier.eissn 2658-2082 pl
dc.title.journal Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-01-12 pl
dc.participation Fokt, Krzysztof: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Pracownia Wydawnictw Źródłowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project k/pmi/000181 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk humanistycznych : historia pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa