Jagiellonian University Repository

Jak stałam się tłumaczką poezji Wisławy Szymborskiej : kilka uwag na temat teorii tłumaczenia i recepcji wierszy poetki w Brazylii

pcg.skipToMenu

Jak stałam się tłumaczką poezji Wisławy Szymborskiej : kilka uwag na temat teorii tłumaczenia i recepcji wierszy poetki w Brazylii

Show full item record

dc.contributor.author Przybycien, Regina [SAP11018862] pl
dc.contributor.editor Miodunka, Władysław [SAP11004771] pl
dc.contributor.editor Seretny, Anna [SAP11013076] pl
dc.date.accessioned 2021-01-12T06:46:01Z
dc.date.available 2021-01-12T06:46:01Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7638-745-1 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/260249
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Jak stałam się tłumaczką poezji Wisławy Szymborskiej : kilka uwag na temat teorii tłumaczenia i recepcji wierszy poetki w Brazylii pl
dc.title.alternative Some reflections about the translation and reception of Wisława Szymborska’s poetry in Brazil pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 105-112 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 111. Abstrakt s. 112 pl
dc.subject.pl Wisława Szymborska pl
dc.subject.pl przekłady pl
dc.subject.pl język matki pl
dc.subject.pl brazylijska recepcja pl
dc.subject.en Wisława Szymborska pl
dc.subject.en translation of poetry pl
dc.subject.en a mother’s tongue pl
dc.subject.en Brazilian reception pl
dc.description.series Biblioteka "LingVariów". Glottodydaktyka; t. 13 pl
dc.description.series Z Prac Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.publication 0,51 pl
dc.title.container Język, literatura i kultura polska w świecie : monografia zbiorowa pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Romańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 48 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OS pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa