Jagiellonian University Repository

Jak stałam się tłumaczką poezji Wisławy Szymborskiej : kilka uwag na temat teorii tłumaczenia i recepcji wierszy poetki w Brazylii

pcg.skipToMenu

Jak stałam się tłumaczką poezji Wisławy Szymborskiej : kilka uwag na temat teorii tłumaczenia i recepcji wierszy poetki w Brazylii

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa