Jagiellonian University Repository

Kształcenie na odległość a prawa dziecka : nowe wymiary szkolnej ekskluzji w czasach epidemii COVID-19

pcg.skipToMenu

Kształcenie na odległość a prawa dziecka : nowe wymiary szkolnej ekskluzji w czasach epidemii COVID-19

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa  Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa