Jagiellonian University Repository

Spór o zapłodnienie pozaustrojowe

pcg.skipToMenu

Spór o zapłodnienie pozaustrojowe

Show full item record

dc.contributor.author Galewicz, Włodzimierz [SAP11010843] pl
dc.date.accessioned 2020-12-29T14:25:56Z
dc.date.available 2020-12-29T14:25:56Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/259461
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Spór o zapłodnienie pozaustrojowe pl
dc.title.alternative The dispute over in vitro fertilisation pl
dc.type WorkingPaper pl
dc.description.physical 1-31 pl
dc.abstract.pl Jeden z głównych zespołów praktycznych zagadnień etycznych, odnoszących się do początków ludzkiego życia, tworzą normatywne problemy związane ze "sztuczną", czy też medycznie wspomaganą prokreacją. Spośród różnych technik medycznych, które składają się na pomoc w prokreacji, szczególną uwagę przyciąga zapłodnienie pozaustrojowe, zwane również zapłodnieniem in vitro (IVF - in vitro fertilization). Spory o właściwą etyczną ocenę, a także odpowiednią regulację prawną tej kontrowersyjnej procedury dotyczą wielu różnych kwestii szczegółowych, które jednak grupują się wokół kilku centralnych. Niniejszy artykuł stanowi przegląd stanowisk, które przyjmowane są w stosunku do czterech podstawowych etycznych problemów, wyrażonych w następujących pytaniach: po pierwsze, czy tworzenie pozaustrojowych zarodków ludzkich w celu medycznie wspomaganej prokreacji jest samo w sobie moralnie dopuszczalne (i powinno być prawnie dozwolone)? Po drugie, czy przy tworzeniu zarodków in vitro, przeznaczonych dla określonej pary potencjalnych społecznych rodziców, jest moralnie dopuszczalne (i powinno być prawnie dozwolone) korzystanie z obcych komórek rozrodczych? Po trzecie, czy jest moralnie dopuszczalne (i powinno być prawnie dozwolone) równoczesne tworzenie większej liczby zarodków przeznaczonych dla jednej pary, a jeżeli tak, to w jakim celu? Wreszcie, po czwarte, jakie sposoby postępowania wobec niewykorzystanych ludzkich zarodków in vitro są moralnie dopuszczalne lub godne wyboru? pl
dc.subject.pl In vitro pl
dc.subject.pl początek ludzkiego życia pl
dc.subject.pl medycznie wspomagana prokreacja pl
dc.subject.pl sztuczne zapłodnienie pl
dc.subject.pl zarodki nadliczbowe pl
dc.subject.pl moralny status zarodka pl
dc.identifier.doi 10.26106/ajqw-6426 pl
dc.contributor.institution Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.references Beckwith F. J. (2006), Defending Abortion Philosophically: A Review of David Boonin’s A Defense of Abortion, “Journal of Medicine & Philosophy” 31(2), 177-203. pl
dc.references Benn S. I. (1983), Abortion, Infanticide, and Respect for Persons [w:] The Problem of Abortion, J. Fein- berg (red.), Belmont, California: Wadsworth Publishing Company, 135-144. pl
dc.references Boggio A., Corbellini, Gilberto (2009), Regulating assisted reproduction in Italy: a 5-year assessment, “Human Fertility” 12(2), 81-88. pl
dc.references Boonin D. (2002), A Defense of Abortion, Cambridge University Press. pl
dc.references Buchanan A., Brock D. W., Daniels N., Wikler D. (2000), From chance to choice: Genetics and justice, chapter 6, New York: Cambridge University Press. pl
dc.references Callahan D. (2001), Human Embryo Research: Respecting What We Destroy?, “Hastings Center Report” 31(4). pl
dc.references Curzer H. (2004), The Ethics of Embryonic Stem Cell Research, “Journal of Medicine & Philosophy“ 29(5), 533-562. pl
dc.references Davis D. S. (1997), Genetic Dilemmas and the Child’s Right to an Open Future, “Hastings Center Report” 27(2), 7-15. pl
dc.references Dworkin R. (1993), Life’s Dominion: An Argument About Abortion, Euthanasia, and Individual Freedom. pl
dc.references Feinberg J. (1980), The Child’s Right to an Open Future [w:] Whose Child? Children’s Rights, Parental Authority, and State Power, W. Aiken, H. LaFollette (red.), Totowa, NJ: Littlefield, Adams & Co. pl
dc.references Feinberg J. (1986), Abortion [w:] Matters of Life and Death. New Introductory Essays in Moral Philosophy, wyd. 2, T. Regan (red.), New York: Random House, 256-293. pl
dc.references Foot Ph. (1967), The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect, “Oxford Review” 5, 1967; [przed. w:] Foot Ph. (1978), Virtues and Vices and Other Essays in Moral Philosophy, Berkeley: University of California Press, 19-32. pl
dc.references Fuscaldo G., Savulescu J. (2005), Spare embryos: 3000 reasons to rethink the significance of genetic relatedness, “Reproductive BioMedicine Online” 10(2), 164-168. pl
dc.references Gibson S. (1998), Abortion [w:] Encyclopedia of Applied Ethics, vol 1, D. Callahan, P. Singer, R. Chadwick (red.), Academic Press. pl
dc.references Glover J. (1977), Causing Death and Saving Lives, Harmondsworth. pl
dc.references Green R. M. (1997), Parental autonomy and the obligation not to harm one’s child genetically, “Journal of Law, Medicine & Ethics” 25(1), 5. pl
dc.references Hall T. (2005), Abortion, the Right to Life, and Dependence, “Social Theory & Practice” 31(3), 405-429. pl
dc.references Hare R. M. (1975), Abortion and the golden rule, “Philosophy and Public Affairs” 4(3), 201-222. pl
dc.references Kass L. R. (1979), Making babies: revisited, “Public Interest” 54, 32-60; [przed. w:] Pence (1998), 93-117. pl
dc.references Kongregacja Nauki Wiary (1987), Instrukcja Donum vitae. pl
dc.references Kongregacja Nauki Wiary (2008), Instrukcja Dignitas personae. pl
dc.references Krimmel H. T. (1983), The case against surrogate parenting, “Hastings Center Report” 13(5): 35-39; [przed. w:] Pence (1998), s. 127-137. pl
dc.references Lockwood M. (2005), The moral status of the human embryo: implications for IVF, “Reproductive BioMedicine Online” 10, sup. 1, 17-20. pl
dc.references Marquis D. (1989), Why Abortion is Immoral, “Journal of Philosophy” 86(4): 183-202; [przed. w:] Pence (1998), 183-200. pl
dc.references Murphy T. F. (2009), Ethics and the prohibition of donor gametes in fertility medicine, “Reproductive BioMedicine Online” 18, sup. 1, 60-67. pl
dc.references Nelson L. J., Meyer M. J. (2005), Confronting deep moral disagreement: the President’s Council on Bioethics, moral status, and human embryos, “American Journal of Bioethics” 5(6), 33-42. pl
dc.references Noonan J. T. (1970), An Almost Absolute Value in History [w:] The Morality of Abortion: Legal and Historical Perspectives, J. T. Noonan, Jr. (red.), Cambridge, MA: Harvard University Press, 51-59. pl
dc.references Ozar D. T. (1985), The cause against thawing unused frozen embryos, “Hastings Center Report” 15(4), 7-12. pl
dc.references Papież Jan Paweł II (1995), Encyklika Evangelium vitae, n. 63, “Acta Apostolicae Sedis” 87. pl
dc.references Papież Jan Paweł II (1996), Przemówienie do uczestników sympozjum na temat: „Evangelium vitae a prawo” i XI Międzynarodowego Kolokwium Prawa Kanonicznego, 24 maja 1996, n. 6, “Acta Apostolicae Sedis” 88, 943-944; L`Osservatore Romano (wyd. pol.), 9/1996, s. 44. pl
dc.references Papież Paweł VI (1968), Encyklika Humanae vitae, n. 12, “Acta Apostolicae Sedis” 60. pl
dc.references Papież Pius XII (1949), Przemówienie do uczestników IV Międzynarodowego Kongresu Lekarzy Katolickich, 29 września 1949, “Acta Apostolicae Sedis” 41, 560. pl
dc.references Papież Pius XII (1951), Przemówienie do uczestniczek Kongresu Włoskiej Unii Katolickiej Położnych, 29 października 1951, “Acta Apostolicae Sedis” 43, 850. pl
dc.references Papież Pius XII (1956), Przemówienie do uczestników II Światowego Kongresu o płodności i bezpłodności ludzkiej, 19 maja 1956, Neapol, “Acta Apostolicae Sedis” 48, 470. pl
dc.references Pence G. E. (red.) (1998), Classic Works In Medical Ethics: Core Philosophical Readings, Boston: McGraw-Hill. pl
dc.references Pennings G. (2007) The ethics of using embryos in research, “Reproductive BioMedicine Online” 14, sup. 1, 92-97. pl
dc.references President’s Council on Bioethics (2002), Human Cloning and Human Dignity: An Ethical Inquiry, chapter 6: The Ethics of Cloning-for-Biomedical-Research, Washington, D.C.: U. S. Government Printing, 175; “Issues In Law & Medicine” 18(2). pl
dc.references President’s Council on Bioethics (2004), Reproduction and Responsibility: The Regulation of New Biotechnologies, chapter 2: Assisted Reproduction. pl
dc.references Robertson J. A. (1983), Surrogate mothers: not so novel after all, “Hastings Center Report” 13(5), 28-35; [przed. w:] Pence 1998, s. 138-150. pl
dc.references Sagan A., Singer P. (2007), The Moral Status of Stem Cells, “Metaphilosophy” 38(2/3), 264-284. pl
dc.references Savulescu J., Kahane G. (2009), The Moral Obligation To Create Children With The Best Chance Of The Best Life, “Bioethics” 23(5), 274-290. pl
dc.references Scheffler S. (1982), The Rejection of Consequentialism, Revised Edition. pl
dc.references Shaw D. M. (2008), Moral Qualms, Future Persons, and Embryo Research, “Bioethics” 22(4), 218-223. pl
dc.references Slowther A. (2008), Selection of embryos, “Clinical Ethics” 3(2), 60-62. pl
dc.references Steinbock B. (2006), The Morality of Killing Human Embryos, “Journal of Law, Medicine & Ethics” 34(1), 26-34. pl
dc.references Steinbock B. (2007), The science, policy, and ethics of stem cell research, “Reproductive BioMedicine Online” 14, sup. 1, 130-136. pl
dc.references Strong C. (1997), The moral status of preembryos, embryos, fetuses, and infants, “Journal of Medicine and Philosophy” (Routledge) 22(5), 457. pl
dc.references Tännsjö T. (2007), Who should bear the cost of IVF? In search of a just solution, “Reproductive BioMedicine Online” 14, sup. 1, 149-157. pl
dc.references Tauer C. (1997), Bringing embryos into existence for research purposes [w:] Contingent Future Persons, N. Fotion, J. C. Heller (red.), Dordrecht: Kluver Academic Publishers, 171-189. pl
dc.references Thomson J. J. (1971), A defense of abortion, “Philosophy and Public Affairs” 1(1), 47-66. pl
dc.references Tooley M. (1972), Abortion and Infanticide, “Philosophy and Public Affairs” 2(1); [przed. w:] P. Singer (red.)(1986), Applied ethics, Oxford: Oxford University Press (Oxford readings in philosophy), 57-85. pl
dc.references Tooley M. (2010), Abortion and Infanticide, [przerobiona wersja artykułu:] M. Tooley (1972), Abortion and Infanticide, “Philosophy and Public Affairs” 2(1). pl
dc.references Vehmas S. (2002), Is it Wrong to Deliberately Conceive or Give Birth to a Child with Mental Retardation?, “Journal of Medicine & Philosophy” 27(1), 47-63. pl
dc.references Warren M. A. (1973), On the Moral and Legal Status of Abortion, “The Monist”, 57; [przed. w:] Feinberg J. (1974), The Problem of Abortion, 2nd ed. (1983), Belmont, California: Wadsworth Publishing Company, 102-116. pl
dc.references Wasserstrom R. (1975), The Status of the Fetus, “Hastings Center Report” 5(3), 18-22. pl
dc.references Wertheimer R. (1971), Understanding the Abortion Argument, “Philosophy and Public Affairs” 1(1), 67-95. pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych