Jagiellonian University Repository

Obowiązek pomocy w prawie ludów w ujęciu Johna Rawlsa

pcg.skipToMenu

Obowiązek pomocy w prawie ludów w ujęciu Johna Rawlsa

Show full item record

dc.contributor.author Szymański, Sebastian pl
dc.date.accessioned 2020-12-29T14:22:01Z
dc.date.available 2020-12-29T14:22:01Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/259459
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Obowiązek pomocy w prawie ludów w ujęciu Johna Rawlsa pl
dc.title.alternative Duty of assistance in John Rawls' view of the law of peoples pl
dc.type WorkingPaper pl
dc.description.physical 1-8 pl
dc.abstract.pl Obowiązek pomocy stanowi jedną z zasad, które w koncepcji Johna Rawlsa wolne i równe niezależne ludy dobrze urządzone byłyby gotowe zaakceptować jako podstawę wzajemnych stosunków. Obowiązek ten odgrywa szczególną rolę wśród zasad prawa ludów, ponieważ jest obowiązkiem sprawiedliwości: stanowi w prawie ludów odpowiednik zasady sprawiedliwego oszczędzania w teorii sprawiedliwości i, podobnie jak ona, ma na celu zapewnienie istnienia świata społecznego umożliwiającego wszystkim prowadzenie wartościowego życia. W niniejszym artykule kolejno przedstawione zostają kwestie podmiotów i beneficjentów obowiązku pomocy, zakresu tegoż obowiązku oraz jego charakteru jako obowiązku sprawiedliwości. Następnie omówiona zostanie różnica między obowiązkiem pomocy a zasadą zróżnicowania oraz kwestia wagi poczucia powinowactwa między ludami w kontekście rzeczonego obowiązku. Na koniec przedstawione zostanie uzasadnienie obowiązku pomocy jako jednej z zasad prawa ludów. pl
dc.subject.pl Rawls pl
dc.subject.pl zasady sprawiedliwości pl
dc.subject.pl zasada zróżnicowania pl
dc.subject.pl sprawiedliwość globalna pl
dc.identifier.doi 10.26106/vxqq-zr26 pl
dc.contributor.institution Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.references Beitz C. (1979), Political Theory and International Relations, Princeton: Princeton University Press. pl
dc.references Follesdal A. (1997), The Standing of Illiberal States: Stability and Toleration in John Rawls’ Law of Peoples, “Acta Analytica” 18, 149-160. pl
dc.references Freeman S. (2009), Rawls, London – New York: Routledge. pl
dc.references Nagel T. (2005), The Problem of Global Justice, “Philosophy and Public Aff airs” 33(2), 113-147. pl
dc.references van Parijs P. (2006), Difference Principles [w:] The Cambridge Companion to Rawls, S. Freeman (red.), Cambridge Mass.: Cambridge University Press, 200-240. pl
dc.references Pogge T. W. (1994), An Egalitarian Law of Peoples, “Philosophy and Public Affairs” 23(3), 195-224. pl
dc.references Rawls J. (1993), The Law of Peoples [w:] On Human Rights: The Oxford Amnesty Lectures, 1993, S. Shute, S. Hurley (red.), New York: Basic Books. pl
dc.references Rawls J. (2002), The Law of Peoples, wyd. 4, Cambridge Mass.-London: Harvard University Press, 41-82. pl
dc.references Rawls J. (2009), Teoria sprawiedliwości. Wydanie nowe, przeł. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, przekł. popr. S. Szymański, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. pl
dc.references Sen A. (1981), Poverty and Famines, Oxford: Clarendon Press. pl
dc.references Tasioulas J. (2002), From Utopia to Kazanistan: John Rawls and the Law of Peoples, “Oxford Journal of Legal Studies” 22(2), 367-393. pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych