Jagiellonian University Repository

Postępowanie dowodowe przed sądem po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego

pcg.skipToMenu

Postępowanie dowodowe przed sądem po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa