Jagiellonian University Repository

W poszukiwaniu koreańskiej tożsamości narodowej: filmowa podróż historyczna oraz najważniejsi twórcy.

pcg.skipToMenu

W poszukiwaniu koreańskiej tożsamości narodowej: filmowa podróż historyczna oraz najważniejsi twórcy.

Show full item record

dc.contributor.advisor Wojnicka, Joanna [SAP11017255] pl
dc.contributor.author Giergisiewicz, Natalia pl
dc.date.accessioned 2020-12-22T22:31:20Z
dc.date.available 2020-12-22T22:31:20Z
dc.date.submitted 2020-12-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/259323
dc.language pol pl
dc.title W poszukiwaniu koreańskiej tożsamości narodowej: filmowa podróż historyczna oraz najważniejsi twórcy. pl
dc.title.alternative In the search of Korean national identity: historical journey through cinema and its most important filmmakers. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca jest swego rodzaju wprowadzeniem do kinematografii koreańskiej oraz przedstawieniem wybranych twórców i dzieł z ich dorobku, które znacząco wpłynęły na kształtowanie się tożsamości narodowej Koreańczyków. Lata obcej ingerencji ze strony Japonii oraz Stanów Zjednoczonych doprowadziły do powstania mentalności pełnej przeciwstawnych sobie niuansów - hybrydy porządku neokonfucjańskiego oraz demokratycznych swobód będących domeną kręgu kultury zachodniej. Poszukiwanie świadectw tych przemian na dużym ekranie oraz próba ich interpretacji wydaje się przez to, tym bardziej ciekawa. Do analizy ewolucji zachodzącej w sferze kina użyto metodologii społeczno-historycznej, która najlepiej pozwala przybliżyć odległy obszar kulturowy kształtujący wymiar społeczny mieszkańców Półwyspu Koreańskiego. Sylwetki reżyserów oraz wydarzenia, które ugruntowały podwaliny tej kinematografii przyjmują porządek zgodny z chronologią – od pierwszych projekcji na początku XX wieku aż do rozpoczęcia epoki blockbusterów u progu nowego millenium. Szczególną uwagę poświęcono twórczości Ima Kwon-taeka, uznawanego za jednego z pionierów narodowego kina Korei Południowej. Wnikliwej analizie poddane zostały między innymi dzieła takie, jak „Mandala”, „Dalej, dalej, jeszcze dalej”, „Seopyeonje”, „Karnawał”, czy „Zmierzch”. pl
dc.abstract.en The main goal of this thesis is to introduce some of the most important filmmakers in the history of Korean cinema, who largely contributed to its international growth, and eventually, found its unique identity. Years of occupation by both Japan and the United States took its toll on the definition of “Koreanness” which is hugely palpable in the modern Korean society. The conjoint mentality of the nation which stems from neo-Confucianism and western libertinism and many ways of its interpretation in the context of South Korean cinema is thus, the more interesting to analyse. In the below paper, a sociohistorical approach is implemented that allows best to subject all processes in the Korean society under more scrutiny. Moreover, all the historical events and representative filmmakers are presented in chronological order – starting from the humble beginnings of XX century as far up as the emerge of national blockbusters at the start of the new millennium. The vast portion of analysis is dedicated to remarkable achievements of Im Kwon-taek who was one of the pioneers of the films we today consider “national”. Among others, there can be found analyses of films such as “Mandala”, “Come, come upwards”, “Seopyeonje” or “Carnival”. pl
dc.subject.pl kino koreańskie, historia kina koreańskiego, Im Kwon-taek pl
dc.subject.en Korean cinema, history of Korean cinema, Im Kwon-taek pl
dc.contributor.reviewer Wojnicka, Joanna [SAP11017255] pl
dc.contributor.reviewer Stelmach, Miłosz pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-139126-179421 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)