Jagiellonian University Repository

Znaczenie art. 55 ustawy z 12 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS w kontekście ustalenia prawa do emerytury : glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 4 lipca 2013 r. (II UZP 4/13) i wyroku z 10 lipca 2013 r. (II UK 424/12)

pcg.skipToMenu

Znaczenie art. 55 ustawy z 12 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS w kontekście ustalenia prawa do emerytury : glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 4 lipca 2013 r. (II UZP 4/13) i wyroku z 10 lipca 2013 r. (II UK 424/12)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska