Jagiellonian University Repository

Mars Polonicus : wokół paryskich dysput braci Jabłonowskich z 1686 r.

pcg.skipToMenu

Mars Polonicus : wokół paryskich dysput braci Jabłonowskich z 1686 r.

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska