Jagiellonian University Repository

Komunikacja wizerunkowa organizacji hospicyjnych i jej wpływ na kształtowanie świadomości społeczeństwa

pcg.skipToMenu

Komunikacja wizerunkowa organizacji hospicyjnych i jej wpływ na kształtowanie świadomości społeczeństwa

Show full item record

dc.contributor.author Zdunek, Roksana [USOS193196] pl
dc.date.accessioned 2020-12-17T17:08:06Z
dc.date.available 2020-12-17T17:08:06Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2300-5491 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/259096
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Komunikacja wizerunkowa organizacji hospicyjnych i jej wpływ na kształtowanie świadomości społeczeństwa pl
dc.title.alternative Visual communication of hospice orgnizations and its influence on shaping social awareness pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 34-38 pl
dc.identifier.weblink http://kwartalnikrsk.pl/assets/rsk2-2018-zdunek-komunikacja-wizerunkowa-organizacji-hospicyjnych.pdf pl
dc.abstract.pl W dyskursie medialnym bardzo silnie obecny jest temat śmierci, której obraz pozbawiony jest jej rzeczywistej wartości. Hospicja, które działają na rzecz poprawy jakości życia osób chorych terminalnie, poprzez komunikaty kierowane do swojego otoczenia przywracają tematowi śmierci jego właściwy wymiar, wpływając na postawy społeczeństwa i jego postrzeganie. Organizacje hospicyjne w codziennej działalności wykorzystują narzędzia z zakresu public relations. Wyspecjalizowany PR (związany ze służbą zdrowia i organizacjami pożytku publicznego) nastawiony jest na symetryczne komunikowanie dwukierunkowe, podczas którego wypracowuje się wzajemne zrozumienie na linii organizacja-otoczenie. pl
dc.abstract.en In the media discourse the topic of death is very strongly represented and its image is deprived of the real value. Hospices, which work to improve the quality of life of terminally ill people, through messages directed to their environment, restore the right to death, affecting the attitudes and perceptions of society. Hospice organizations use public relations tools in their daily activities to reach as many members of their target groups as possible. Specialized PR (connected both with the health service and public relations of public benefit organizations) is focused on symmetrical bi-directional communication, during which mutual understanding on the line of the organization - the environment is developed. pl
dc.subject.pl komunikacja pl
dc.subject.pl wizerunek pl
dc.subject.pl hospicjum pl
dc.subject.pl opieka paliatywna pl
dc.subject.pl public relations pl
dc.subject.pl opieka zdrowotna pl
dc.subject.en communication pl
dc.subject.en image pl
dc.subject.en hospice pl
dc.subject.en pallative care pl
dc.subject.en public relations pl
dc.subject.en health care pl
dc.description.number 2 (28) pl
dc.identifier.eissn 2449-948X pl
dc.title.journal Rynek, Społeczeństwo, Kultura pl
dc.title.volume Postrzeganie siebie i świata pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-12-17 pl
dc.affiliation Szkoła Doktorska Nauk Społecznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk społecznych : nauki o komunikacji społecznej i mediach pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 6


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska