Jagiellonian University Repository

Repozytoria instytucjonalne na świecie : próba charakterystyki

pcg.skipToMenu

Repozytoria instytucjonalne na świecie : próba charakterystyki

Show full item record

dc.contributor.author Szafrański, Leszek [SAP14001203] pl
dc.contributor.editor Podrazik, Agnieszka pl
dc.contributor.editor Stanek-Kapcia, Justyna pl
dc.contributor.editor Urbaniec, Marta pl
dc.date.accessioned 2020-12-16T10:30:38Z
dc.date.available 2020-12-16T10:30:38Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.isbn 978-83-66364-55-4 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/258992
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Repozytoria instytucjonalne na świecie : próba charakterystyki pl
dc.title.alternative Institutional repositories in the world : an attempt at characterization pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwa AGH pl
dc.description.physical 35-46 pl
dc.abstract.pl Celem opisanego w artykule badania była analiza systemów obsługujących repozytoria instytucjonalne na uczelniach. Na potrzeby badania wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa oraz metodę wielokrotnego studium przypadku. Do badania zostało wybranych dwadzieścia repozytoriów z największą liczbą dokumentów zaindeksowanych w Google Scholar według portalu Ranking Web of Repositories. Badana była funkcjonalność repozytoriów, budowa i rodzaj systemu użytego do zarządzania repozytorium oraz kolekcje i typy udostępnianych zasobów. Przeprowadzone analizy pozwoliły na ustalenie podobieństw i różnic w funkcjonowaniu repozytoriów. W przyszłości mogą posłużyć do praktycznego doskonalenia funkcjonalności repozytoriów i rozwoju dalszych badań związanych z zarządzaniem i dystrybucją informacji naukowej. pl
dc.subject.pl funkcjonalność repozytoriów pl
dc.subject.pl Ranking Web of Repositories pl
dc.subject.pl repozytoria instytucjonalne pl
dc.subject.pl systemy repozytoryjne pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.description.conftype local pl
dc.title.container Biblioteki uczelniane wobec środowiska akademickiego : nowe obszary działania : materiały Jubileuszowej Konferencji Biblioteki Głównej AGH z okazji obchodów 100-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Kraków 12-13 września 2019 r. pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Szafrański, Leszek: 100%; pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. rozwoju : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference Biblioteki uczelniane wobec środowiska akademickiego : nowe obszary działania; 2019-09-12; 2019-09-13; Kraków; Polska; ; ; ; ; pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; oryginalna wersja autorska (preprint); w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.sourceinfo liczba autorów 32; liczba stron 304; liczba arkuszy wydawniczych 20; pl
dc.publisher.ministerial Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie pl
dc.identifier.bookweblink https://www.wydawnictwoagh.pl/BIBLIOTEKI-UCZELNIANE-WOBEC-SRODOWISKA-AKADEMICKIEGONOWE-OBSZARY-DZIALANIA;s,karta,id,1415 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright