Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Modele gramatyczne a równość płci : problemy rzeczywiste i pozorne

Modele gramatyczne a równość płci : problemy rzeczywiste ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Bobrowski, Ireneusz [SAP11017234] pl
dc.contributor.editor Karwatowska, Małgorzata pl
dc.contributor.editor Szpyra-Kozłowska, Jolanta pl
dc.date.accessioned 2016-05-13T13:24:29Z
dc.date.available 2016-05-13T13:24:29Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7784-170-9 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/25893
dc.language pol pl
dc.title Modele gramatyczne a równość płci : problemy rzeczywiste i pozorne pl
dc.title.alternative Grammatical models and gender equality : real and apparent problems pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej pl
dc.description.physical 13-21 pl
dc.subject.pl rodzaj gramatyczny pl
dc.subject.pl gender pl
dc.subject.en grammatical gender pl
dc.subject.en gender pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.container Oblicza płci : język, kultura, edukacja pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Bobrowski, Ireneusz: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Językoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach