Jagiellonian University Repository

The poetic structure of Silius Italicus' "Punica" (books I - V)

pcg.skipToMenu

The poetic structure of Silius Italicus' "Punica" (books I - V)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa