Jagiellonian University Repository

Piękno jako przykład pozaempirycznego kryterium wyboru teorii naukowej

pcg.skipToMenu

Piękno jako przykład pozaempirycznego kryterium wyboru teorii naukowej

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa