Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydawnictwa drugiego obiegu w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej : katalog wydawnictwa ciągłe: cz. 1 : 1976 - VIII 1980

Wydawnictwa drugiego obiegu w zbiorach Biblioteki ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska