Jagiellonian University Repository

Proxemics, anthropology and the Internet

pcg.skipToMenu

Proxemics, anthropology and the Internet

Show full item record

dc.contributor.author Jacko, Jan Franciszek [SAP11017581] pl
dc.date.accessioned 2020-12-09T15:43:37Z
dc.date.available 2020-12-09T15:43:37Z
dc.date.issued 2002 pl
dc.identifier.issn 1733-3180 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/258533
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Proxemics, anthropology and the Internet pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 84-97 pl
dc.identifier.weblink http://hdl.handle.net/11089/1757 pl
dc.abstract.other Przestrzeń, jako pojęcie, jak nakazuje tradycja naukowa za Kartezjuszem i Newtonem, jest zazwyczaj rozumiana jako wymiar fizyczny. Mam zamiar wskazać na aprioryczną strukturę naszego pre-pojmowania przestrzeni. Moim zdaniem najpierw postrzegamy przestrzeń interpersonalną, dopiero "później" uczymy się jej fizycznego charakteru. W artykule przeciwstawiam nieosobistą przestrzeń, rozumianą w kategoriach odległości (w metrach, centymetrach, kilometrach etc.), przestrzeni interpersonalnej, w którą zaangażowany jest idiolekt "fizycznej odległości", "bliskości", "bliskości związków", "jedności" etc. To rozróżnienie może być zilustrowane przykładami konkretnych sytuacji z życia społecznego, gdzie fizyczna odległość ujawnia swój fizyczny sens. By wyjaśnić ten punkt widzenia przeanalizuję trzy typy odległości w relacjach formalnych, przyjacielskich i miłości. Pokażę, że odległość fizyczna jest tworzona nie przez fizyczne miary, lecz przede wszystkim jest kwestią znaków (języka). W końcu spróbuję pokazać praktyczne konsekwencje tych różnic w globalizującym się świecie i jednoczącej się Europie. Spróbuję wyjaśnić rolę, jaką odgrywają różnice kulturowe w tworzeniu jedności między ludźmi i społeczeństwami, rolę komunikacji w przezwyciężaniu i tworzeniu przestrzeni między kulturami i osobami. Moje podejście jest częściowo nowatorskie, jednak w pewnym zakresie wyrasta z tradycji zapoczątkowanej i później rozwijanej przez Platona, św. Augustyna, Kanta i współczesnych myślicieli takich jak C. G. Jung, M. Eliade, L. Wittgenstein i wielu innych. pl
dc.description.number 6 pl
dc.identifier.eissn 2451-3547 pl
dc.title.journal Space, Society, Economy pl
dc.title.volume Formation of information society in the regions of uniting Europe pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-12-08 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska