Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sprawozdanie z realizacji projektu badawczego "Dokumenty niezależnego ruchu wydawniczego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej"

Sprawozdanie z realizacji projektu badawczego ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska