Jagiellonian University Repository

Sprawozdanie z realizacji projektu badawczego "Dokumenty niezależnego ruchu wydawniczego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej"

pcg.skipToMenu

Sprawozdanie z realizacji projektu badawczego "Dokumenty niezależnego ruchu wydawniczego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej"

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska