Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Drugi obieg wydawniczy w Polsce w latach 1976-1990 w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej : wystawa w Bibliotece Narodowej im. Mažvydasa w Wilnie, 28 IV - 9 V 1994

Drugi obieg wydawniczy w Polsce w latach 1976-1990 ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Brzeski, Jan [SAP12007856] pl
dc.contributor.author Roliński, Adam [SAP12011292] pl
dc.contributor.author Lemanaité, Greta pl
dc.date.accessioned 2016-05-13T11:30:41Z
dc.date.available 2016-05-13T11:30:41Z
dc.date.created 1994 pl
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 2299-9922 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/25845
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.type JournalArticle pl
dc.place Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.place Wilno pl
dc.description.physical 347-348 pl
dc.description.additional Oprac. publikacji recenzowanej: J. Brzeski, A. Roliński; tł. i red. lit.: Greta Lemanaité pl
dc.identifier.weblink http://religious-and-sacred-poetry.info/wordpress/wp-content/uploads/2015/11/RASP-2015-no-01-9.pdf#page=347 pl
dc.subject.pl wystawa biblioteczna pl
dc.subject.pl niezależny obieg wydawniczy w Polsce (1976-1990) pl
dc.subject.pl Biblioteka Jagiellońska w Krakowie pl
dc.subject.pl niezależne wydawnictwa w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej pl
dc.subject.en Library exhibition pl
dc.subject.en independent publishing in Poland (1976-1990) pl
dc.subject.en Jagiellonian Library in Krakow (Cracow) pl
dc.subject.en independent publications in the Jagiellonian Library pl
dc.description.volume 3 pl
dc.description.number 1 (9) pl
dc.identifier.eissn 2391-9418 pl
dc.title.original Drugi obieg wydawniczy w Polsce w latach 1976-1990 w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej : wystawa w Bibliotece Narodowej im. Mažvydasa w Wilnie, 28 IV - 9 V 1994 pl
dc.title.journal Religious and Sacred Poetry pl
dc.contributor.reviewer Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2016-05-13 pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype Review pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska