Jagiellonian University Repository

Dwie edycje Konferencji Naukowej z cyklu "Prawne formy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami" : ciągłość ponad przejściowymi przeszkodami

pcg.skipToMenu

Dwie edycje Konferencji Naukowej z cyklu "Prawne formy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami" : ciągłość ponad przejściowymi przeszkodami

Show full item record

dc.contributor.author Górny, Witold [USOS79269] pl
dc.contributor.author Kłapa, Jan pl
dc.contributor.other Radwański, Filip pl
dc.date.accessioned 2020-12-08T16:32:24Z
dc.date.available 2020-12-08T16:32:24Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/258453
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Dwie edycje Konferencji Naukowej z cyklu "Prawne formy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami" : ciągłość ponad przejściowymi przeszkodami pl
dc.title.alternative Two conferences from the cycle 'Legal forms of monuments protection and care after monuments' pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 103-111 pl
dc.description.additional Aut. fot.: F. Radwański pl
dc.identifier.weblink https://drive.google.com/file/d/1fEQP6bWb-gI7KbVXIIm5yEDxAlVgBefI/view pl
dc.description.number 1 (49) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-12-08 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype OtherReport pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa