Jagiellonian University Repository

Dyskusja po referacie Ryszarda Marciniaka "Związki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z polskimi ośrodkami naukowymi w okresie zaborów"

pcg.skipToMenu

Dyskusja po referacie Ryszarda Marciniaka "Związki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z polskimi ośrodkami naukowymi w okresie zaborów"

Show full item record

dc.contributor.author Pelczar, Andrzej [SAP11003128] pl
dc.contributor.author Marciniak, Ryszard pl
dc.contributor.author Alexandrowicz, Stefan W. pl
dc.contributor.author Wójcik, Zbigniew pl
dc.contributor.author Dybiec, Julian pl
dc.contributor.author Śródka, Andrzej [SAP20002050] pl
dc.contributor.author Pawłowski, Jerzy S. pl
dc.date.accessioned 2020-12-08T07:30:57Z
dc.date.available 2020-12-08T07:30:57Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.issn 1731-6715 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/258404
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Dyskusja po referacie Ryszarda Marciniaka "Związki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z polskimi ośrodkami naukowymi w okresie zaborów" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 309-315 pl
dc.identifier.weblink http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-VIII-2007-9-dyskusja.pdf pl
dc.description.volume 8 pl
dc.identifier.eissn 2392-1749 pl
dc.title.journal Prace Komisji Historii Nauki PAU pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-12-08 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Historii Medycyny pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki : Instytut Matematyki pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska