Jagiellonian University Repository

Dyskusja po referacie Stanisława Salmonowicza "Między strachem a manipulacją : inteligencja polska wobec stalinizmu"

pcg.skipToMenu

Dyskusja po referacie Stanisława Salmonowicza "Między strachem a manipulacją : inteligencja polska wobec stalinizmu"

Show full item record

dc.contributor.author Strzałkowski, Adam [SAP14020601] pl
dc.contributor.author Waltoś, Stanisław [SAP11102346] pl
dc.contributor.author Wyrozumski, Jerzy pl
dc.contributor.author Zarzycki, Kazimierz pl
dc.contributor.author Dybiec, Julian pl
dc.contributor.author Alexandrowicz, Stefan W . pl
dc.contributor.author Wójcik, Zbigniew pl
dc.contributor.author Grodziski, Stanisław pl
dc.contributor.author Salmonowicz, Stanisław pl
dc.date.accessioned 2020-12-07T13:34:37Z
dc.date.available 2020-12-07T13:34:37Z
dc.date.issued 2006 pl
dc.identifier.issn 1731-6715 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/258334
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Dyskusja po referacie Stanisława Salmonowicza "Między strachem a manipulacją : inteligencja polska wobec stalinizmu" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 95-104 pl
dc.identifier.weblink http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-VII-2006-3-dyskusja.pdf pl
dc.description.volume 7 pl
dc.identifier.eissn 2392-1749 pl
dc.title.journal Prace Komisji Historii Nauki PAU pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-12-07 pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Muzeum UJ pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska