Jagiellonian University Repository

Polymorphism of nuclear DNA in selected species of Taraxacum sect. Palustria

pcg.skipToMenu

Polymorphism of nuclear DNA in selected species of Taraxacum sect. Palustria

Show full item record

dc.contributor.author Marciniuk, Jolanta pl
dc.contributor.author Rerak, Joanna [SAP14001059] pl
dc.contributor.author Musiał, Krystyna [SAP11011970] pl
dc.contributor.author Mizia, Patryk [USOS38956] pl
dc.contributor.author Marciniuk, Paweł pl
dc.contributor.author Grabowska-Joachimiak, Aleksandra pl
dc.contributor.author Joachimiak, Andrzej [SAP11008588] pl
dc.date.accessioned 2020-12-04T16:10:11Z
dc.date.available 2020-12-04T16:10:11Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 1319-562X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/258142
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Polymorphism of nuclear DNA in selected species of Taraxacum sect. Palustria pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 3541-3546 pl
dc.subject.en Taraxacum sect. Palustria pl
dc.subject.en RAPD pl
dc.subject.en nuclear DNA pl
dc.description.volume 27 pl
dc.description.number 12 pl
dc.identifier.doi 10.1016/j.sjbs.2020.07.025 pl
dc.identifier.eissn 2213-7106 pl
dc.title.journal Saudi Journal of Biological Sciences = Al-Mi’galaẗ al-Saʹudiyaẗ lī-Ulum al-Hayaẗ pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Biologii : Instytut Botaniki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2020 A]: 100


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa