Jagiellonian University Repository

Metropolia jako biegun wzrostu gospodarki opartej na wiedzy : spojrzenie na Kraków w perspektywie kapitału ludzkiego

pcg.skipToMenu

Metropolia jako biegun wzrostu gospodarki opartej na wiedzy : spojrzenie na Kraków w perspektywie kapitału ludzkiego

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa