Jagiellonian University Repository

Uniwersytecka księga katyńska : pamięci pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego zamordowanych wiosną 1940 roku przez NKWD

pcg.skipToMenu

Uniwersytecka księga katyńska : pamięci pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego zamordowanych wiosną 1940 roku przez NKWD

Show full item record

dc.contributor.author Rybicki, Andrzej pl
dc.contributor.author Brzeski, Jan [SAP12007856] pl
dc.date.accessioned 2016-05-13T09:00:08Z
dc.date.available 2016-05-13T09:00:08Z
dc.date.created 2000 pl
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 2299-9922 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/25797
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.type JournalArticle pl
dc.place Kraków : Uniwersytet Jagielloński pl
dc.place : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 269-271 pl
dc.description.additional Wykaz prac nauk. w publikacji recenzowanej zestawił: J. Brzeski pl
dc.identifier.weblink http://religious-and-sacred-poetry.info/wordpress/wp-content/uploads/2015/11/RASP-2015-no-01-9.pdf#page=269 pl
dc.subject.pl Katyń pl
dc.subject.pl pracownicy naukowi pl
dc.subject.pl Uniwersytet Jagielloński pl
dc.subject.pl NKWD pl
dc.subject.pl biogramy uczonych polskich pl
dc.subject.pl zbrodnia katyńska pl
dc.subject.en Katyn pl
dc.subject.en academics (scholars, researchers) pl
dc.subject.en Jagiellonian University pl
dc.subject.en NKVD pl
dc.subject.en biographies of the Polish scholars pl
dc.subject.en Katyn massacre pl
dc.description.volume 3 pl
dc.description.number 1 (9) pl
dc.identifier.eissn 2391-9418 pl
dc.title.original Uniwersytecka księga katyńska : pamięci pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego zamordowanych wiosną 1940 roku przez NKWD pl
dc.title.journal Religious and Sacred Poetry pl
dc.contributor.reviewer Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2016-05-13 pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype Review pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska